1-1-2020 là ngày đáng nhớ của Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn (SGFC), vì đó là thời điểm ra đời “SGFC phiên bản We are one”, CLB chính thức hoàn toàn thuộc về những nhà đầu tư mới, là nhóm Doanh nhân thế hệ 7X.